griepvaccinatie

Griepprik woensdagavond 26 oktober 2022

achternaam met letter 26 oktober 2022
A t/m I 17:00-18:00 uur
J t/m Q 18:00-19:00 uur
R t/m Z 19:00-20:00 uur

De griep-vaccinatie is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u tot een risicogroep behoort krijgt u jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik per mail of per brief.
Mensen uit 1953-1956 kunnen in 2022 meteen ook de pneumokok-vaccinatie krijgen.

Verdere informatie:
www.rivm.nl/griepprik
www.thuisarts.nl/griepprik
www.thuisarts.nl/pneumokokken