waarneming

Waarneming overdag

Bij afwezigheid van uw eigen huisartsen Ubbens en Statius Muller kunt u voor medische klachten die niet kunnen wachten terecht bij één van de andere huisartsen van groepspraktijk Huisartsen Kuiper:

  Franssen & Wijsmuller 020 – 671 33 89

  Drijber & Sol 020 – 644 55 37

Meer informatie: www.huisartsenkuiper.nl


Waarneming avond, nacht en weekend

Huisartsenposten Amsterdam

telefoon 088-00 30 600

Na 17:00 uur en op weekend- en feestdagen kunt u bij dringende zaken een huisarts bereiken op de huisartsenposten van Amsterdam.
Een ervaren doktersassistent zal u te woord staan.
Zo nodig wordt een afspraak voor u gemaakt op een huisartsenpost of wordt door een waarnemend huisarts een huisbezoek gedaan.
Meer informatie: www.huisartsenpostenamsterdam.nl

Moet ik naar de dokter?  Meteen weten of naar de dokter moet. 

Amsterdam